;****************************************************************************** ;* SCRIPT DE PROVES DE DESENVOLUPAMENT DEL VistaMECANO * ;* Aplicatiu real d'exemple. * ;****************************************************************************** ;****************************************************************************** ;* VARIABLES GLOBALS PERMANENTS * ;****************************************************************************** ;****************************************************************************** ;* CONFIGURACIÓ GENERAL DEL DASHBOARD * ;****************************************************************************** DASHBOARD ; Maximitzat, color gris clar, font gris fosc Arial 10, temporitzador cada 1" ESTAT MAXIMITZAT ETIQUETA DISTRICTES: Aplicatiu de prova implementat amb VistaMECANO COLOR $00DFDFDF DEFINIR FONT NOM ARIAL TAMANY 10 COLOR $00353535 ESTIL CAP APLICAR FONT TEMPORITZADOR 1000 CREAR DASHBOARD ;****************************************************************************** ;* DEFINICIONS DE VISIONS CARTOGRÀFIQUES * ;****************************************************************************** ; Base guia en color. OBJECTE VISIO NOM VisioBaseGuia LOGIC SQL ESTAT_DEL_TRANSIT_LOG_SQL.INI ABSTRUS SITEB Base_Guia_DGN.VISTA ORDRE VISUAL TSQMUAI COLOR FONS $BLANC CREAR VISIO ; Base parcel·lari amb barris en gris i districtes en vermell OBJECTE VISIO NOM VisioParcelari ABSTRUS SITEB Base_Parcel·lari_amb_barris_DGN.VISTA ORDRE VISUAL TSQMUAI COLOR FONS $BLANC CREAR VISIO ;****************************************************************************** ;* MAPA CENTRAL * ;****************************************************************************** OBJECTE MAPA NOM MapaCentral BORDE VISIBLE NO BOTONERA VISIBLE NO BOTO STREETVIEW VISIBLE NO ALINEAMENT TOT ; Rang per defecte: tota la ciutat DEFINIR RANG XMIN $XMIN_BCN YMIN $YMIN_BCN XMAX $XMAX_BCN YMAX $YMAX_BCN APLICAR RANG ; Li posem com única visió la base parcel·lària DEFINIR VISIONS VISIO VisioBaseGuia APLICAR VISIONS CREAR OBJECTE ;****************************************************************************** ;* MAPES DE DISTRICTE * ;****************************************************************************** OBJECTE MAPA MOVIBLE NOM MapaDT05 BORDE VISIBLE SI BOTONERA VISIBLE SI BOTONS HISTORIAL VISIBLE NO ; BOTONS ZOOM VISIBLE NO BOTO CARTOGRAFIA VISIBLE NO BOTO IMPRIMIR VISIBLE NO BOTO STREETVIEW VISIBLE NO BOTO ACTUALITZAR VISIBLE NO BOTO ARROSSEGAR VISIBLE NO BOTO STREETVIEW VISIBLE NO ETIQUETA Sarrià-Sant Gervasi AMPLE 300 ALT 200 X 50 Y 50 DEFINIR RANG XMIN $XMIN_DT05 YMIN $YMIN_DT05 XMAX $XMAX_DT05 YMAX $YMAX_DT05 APLICAR RANG DEFINIR VISIONS VISIO VisioParcelari APLICAR VISIONS CREAR OBJECTE OBJECTE MAPA MOVIBLE NOM MapaDT07 BORDE VISIBLE SI BOTONERA VISIBLE SI BOTONS HISTORIAL VISIBLE NO ; BOTONS ZOOM VISIBLE NO BOTO CARTOGRAFIA VISIBLE NO BOTO IMPRIMIR VISIBLE NO BOTO STREETVIEW VISIBLE NO BOTO ACTUALITZAR VISIBLE NO BOTO ARROSSEGAR VISIBLE NO BOTO STREETVIEW VISIBLE NO ETIQUETA Horta-Guinardó AMPLE 300 ALT 200 X 400 Y 50 DEFINIR RANG XMIN $XMIN_DT07 YMIN $YMIN_DT07 XMAX $XMAX_DT07 YMAX $YMAX_DT07 APLICAR RANG DEFINIR VISIONS VISIO VisioParcelari APLICAR VISIONS CREAR OBJECTE OBJECTE MAPA MOVIBLE NOM MapaDT08 BORDE VISIBLE SI BOTONERA VISIBLE SI BOTONS HISTORIAL VISIBLE NO ; BOTONS ZOOM VISIBLE NO BOTO CARTOGRAFIA VISIBLE NO BOTO IMPRIMIR VISIBLE NO BOTO STREETVIEW VISIBLE NO BOTO ACTUALITZAR VISIBLE NO BOTO ARROSSEGAR VISIBLE NO BOTO STREETVIEW VISIBLE NO ETIQUETA Nou Barris AMPLE 300 ALT 200 X $AMPLE_PARE-700 Y 50 DEFINIR RANG XMIN $XMIN_DT08 YMIN $YMIN_DT08 XMAX $XMAX_DT08 YMAX $YMAX_DT08 APLICAR RANG DEFINIR VISIONS VISIO VisioParcelari APLICAR VISIONS CREAR OBJECTE OBJECTE MAPA MOVIBLE NOM MapaDT09 BORDE VISIBLE SI BOTONERA VISIBLE SI BOTONS HISTORIAL VISIBLE NO ; BOTONS ZOOM VISIBLE NO BOTO CARTOGRAFIA VISIBLE NO BOTO IMPRIMIR VISIBLE NO BOTO STREETVIEW VISIBLE NO BOTO ACTUALITZAR VISIBLE NO BOTO ARROSSEGAR VISIBLE NO BOTO STREETVIEW VISIBLE NO ETIQUETA Sant Andreu AMPLE 300 ALT 200 X $AMPLE_PARE-350 Y 50 DEFINIR RANG XMIN $XMIN_DT09 YMIN $YMIN_DT09 XMAX $XMAX_DT09 YMAX $YMAX_DT09 APLICAR RANG DEFINIR VISIONS VISIO VisioParcelari APLICAR VISIONS CREAR OBJECTE OBJECTE MAPA MOVIBLE NOM MapaDT04 BORDE VISIBLE SI BOTONERA VISIBLE SI BOTONS HISTORIAL VISIBLE NO ; BOTONS ZOOM VISIBLE NO BOTO CARTOGRAFIA VISIBLE NO BOTO IMPRIMIR VISIBLE NO BOTO STREETVIEW VISIBLE NO BOTO ACTUALITZAR VISIBLE NO BOTO ARROSSEGAR VISIBLE NO BOTO STREETVIEW VISIBLE NO ETIQUETA Les Corts AMPLE 300 ALT 200 X 50 Y $ALT_PARE/2-100 DEFINIR RANG XMIN $XMIN_DT04 YMIN $YMIN_DT04 XMAX $XMAX_DT04 YMAX $YMAX_DT04 APLICAR RANG DEFINIR VISIONS VISIO VisioParcelari APLICAR VISIONS CREAR OBJECTE OBJECTE MAPA MOVIBLE NOM MapaDT10 BORDE VISIBLE SI BOTONERA VISIBLE SI BOTONS HISTORIAL VISIBLE NO ; BOTONS ZOOM VISIBLE NO BOTO CARTOGRAFIA VISIBLE NO BOTO IMPRIMIR VISIBLE NO BOTO STREETVIEW VISIBLE NO BOTO ACTUALITZAR VISIBLE NO BOTO ARROSSEGAR VISIBLE NO BOTO STREETVIEW VISIBLE NO ETIQUETA Sant Martí AMPLE 300 ALT 200 X $AMPLE_PARE-350 Y $ALT_PARE/2-100 DEFINIR RANG XMIN $XMIN_DT10 YMIN $YMIN_DT10 XMAX $XMAX_DT10 YMAX $YMAX_DT10 APLICAR RANG DEFINIR VISIONS VISIO VisioParcelari APLICAR VISIONS CREAR OBJECTE OBJECTE MAPA MOVIBLE NOM MapaDT06 BORDE VISIBLE SI BOTONERA VISIBLE SI BOTONS HISTORIAL VISIBLE NO ; BOTONS ZOOM VISIBLE NO BOTO CARTOGRAFIA VISIBLE NO BOTO IMPRIMIR VISIBLE NO BOTO STREETVIEW VISIBLE NO BOTO ACTUALITZAR VISIBLE NO BOTO ARROSSEGAR VISIBLE NO BOTO STREETVIEW VISIBLE NO ETIQUETA Gràcia AMPLE 300 ALT 200 X 50 Y $ALT_PARE-250 DEFINIR RANG XMIN $XMIN_DT06 YMIN $YMIN_DT06 XMAX $XMAX_DT06 YMAX $YMAX_DT06 APLICAR RANG DEFINIR VISIONS VISIO VisioParcelari APLICAR VISIONS CREAR OBJECTE OBJECTE MAPA MOVIBLE NOM MapaDT03 BORDE VISIBLE SI BOTONERA VISIBLE SI BOTONS HISTORIAL VISIBLE NO ; BOTONS ZOOM VISIBLE NO BOTO CARTOGRAFIA VISIBLE NO BOTO IMPRIMIR VISIBLE NO BOTO STREETVIEW VISIBLE NO BOTO ACTUALITZAR VISIBLE NO BOTO ARROSSEGAR VISIBLE NO BOTO STREETVIEW VISIBLE NO ETIQUETA Sants-Montjuïc AMPLE 300 ALT 200 X 400 Y $ALT_PARE-250 DEFINIR RANG XMIN $XMIN_DT03 YMIN $YMIN_DT03 XMAX $XMAX_DT03 YMAX $YMAX_DT03 APLICAR RANG DEFINIR VISIONS VISIO VisioParcelari APLICAR VISIONS CREAR OBJECTE OBJECTE MAPA MOVIBLE NOM MapaDT02 BORDE VISIBLE SI BOTONERA VISIBLE SI BOTONS HISTORIAL VISIBLE NO ; BOTONS ZOOM VISIBLE NO BOTO CARTOGRAFIA VISIBLE NO BOTO IMPRIMIR VISIBLE NO BOTO STREETVIEW VISIBLE NO BOTO ACTUALITZAR VISIBLE NO BOTO ARROSSEGAR VISIBLE NO BOTO STREETVIEW VISIBLE NO ETIQUETA L'Eixample AMPLE 300 ALT 200 X $AMPLE_PARE-700 Y $ALT_PARE-250 DEFINIR RANG XMIN $XMIN_DT02 YMIN $YMIN_DT02 XMAX $XMAX_DT02 YMAX $YMAX_DT02 APLICAR RANG ; Li posem com única visió la base guia DEFINIR VISIONS VISIO VisioParcelari APLICAR VISIONS CREAR OBJECTE OBJECTE MAPA MOVIBLE NOM MapaDT01 BORDE VISIBLE SI BOTONERA VISIBLE SI BOTONS HISTORIAL VISIBLE NO ; BOTONS ZOOM VISIBLE NO BOTO CARTOGRAFIA VISIBLE NO BOTO IMPRIMIR VISIBLE NO BOTO STREETVIEW VISIBLE NO BOTO ACTUALITZAR VISIBLE NO BOTO ARROSSEGAR VISIBLE NO BOTO STREETVIEW VISIBLE NO ETIQUETA Ciutat Vella AMPLE 300 ALT 200 X $AMPLE_PARE-350 Y $ALT_PARE-250 DEFINIR RANG XMIN $XMIN_DT01 YMIN $YMIN_DT01 XMAX $XMAX_DT01 YMAX $YMAX_DT01 APLICAR RANG DEFINIR VISIONS VISIO VisioParcelari APLICAR VISIONS CREAR OBJECTE OBJECTE TEXT NOM E1 TEXT $TITOL_CAPITOL TRANSPARENT NO DEFINIR FONT NOM ARIAL TAMANY 24 COLOR $00FFFFFF ESTIL NEGRETA APLICAR FONT X 20 Y 20 CREAR OBJECTE OBJECTE PANELL NOM prova_var_global VISIBLE SI ACTIU SI ETIQUETA $TITOL_CAPITOL $AMANIDA COLOR $00FF8000 DEFINIR FONT NOM ARIAL TAMANY 24 COLOR $00FFFFFF ESTIL NEGRETA APLICAR FONT X 0 Y 0 AMPLE 400 CREAR OBJECTE ;****************************************************************************** ;* ////////////////////////////////////////////////////////////////////////// * ;* // FINAL DEL SCRIPT // * ;* ////////////////////////////////////////////////////////////////////////// * ;****************************************************************************** FINALITZAR SCRIPT

No hay comentarios:

Publicar un comentario